Huwelijksaangifte

De huwelijksaangifte is de registratie bij de burgerlijke stand van het voornemen om te trouwen . De aangifte gebeurt in de gemeente waar een van de aanstaande echtgenoten woont of ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister. De ambtenaar van de burgerlijke stand stelt hierbij een akte van aangifte op.

Hoe?

De aangifte moet gebeuren bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar een van de aanstaande echtgenoten ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister. De aangifte kan gebeuren ten vroegste 6 maanden en ten laatste 14 dagen voor de geplande huwelijksdatum.

De aangifte kan gebeuren door een van de aanstaande echtgenoten of door beiden.

De ambtenaar van de burgerlijke stand weigert de huwelijksaangifte indien de aanstaande echtgenoten de vereiste documenten niet kunnen voorleggen.

Wat meebrengen?

Aanstaande echtgenoten die ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister moeten de volgende documenten meenemen:

  • een voor eensluidend verklaard afschrift van de geboorteakten van beide partners. Voor personen die in België geboren zijn of van wie de geboorteakte in België overgeschreven is, vraagt de ambtenaar van de burgerlijke stand het afschrift zelf op.
  • een identiteitsbewijs
  • indien één van de echtgenoten de aangifte doet: een (gelegaliseerd) schriftelijk bewijs waaruit de instemming van de andere echtgenoot met de aangifte blijkt
  • als er een huwelijkscontract is: een attest van de notaris die het contract heeft opgesteld.

Aanstaande echtgenoten die niet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister moeten daarnaast ook de volgende documenten meenemen:

  • een bewijs van nationaliteit
  • een bewijs van ongehuwde staat of van de ontbinding of nietigverklaring van een vorig huwelijk
  • een bewijs van woonst (een bewijs van de inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister en/of een bewijs van de actuele verblijfplaats evenals in voorkomend geval een bewijs van de gewone verblijfplaats in België sinds meer dan drie maanden).

Indien de voorgelegde documenten in een vreemde taal zijn opgemaakt, kan de ambtenaar van de burgerlijke stand een voor eensluidend verklaarde vertaling vragen.Regelgeving

Artikelen 63, 64 en 75 van het Burgerlijk Wetboek

Verwante producten

Deze data komt uit de Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus (IPDC) van de Vlaamse overheid. Gemeente Destelbergen is niet aansprakelijk voor eventuele foute of verouderde informatie.
Loket burger
Dendermondesteenweg 430
(Gemeentehuis Destelbergen)
9070 Destelbergen
09 228 33 09
Loket burger vandaag open van 16u00 tot 19u00.
Javascript is required to view this map.