Wettelijk samenwonen

Twee personen die samenwonen en een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van hun gemeente, zijn wettelijk samenwonend. De registratie geeft een zekere juridische bescherming.

Twee personen die in België een woning delen kunnen wettelijk samenwonen. Dat geldt niet alleen voor heteroseksuele of homoseksuele partners. U kan ook wettelijk gaan samenwonen met familieleden zoals broers, zussen, ouders of kinderen of met iemand anders.

Voorwaarden

U kan alleen een verklaring van wettelijk samenwonen tekenen als u:

  • juridisch bekwaam bent om een contract te sluiten
  • niet gehuwd bent
  • niet wettelijk samenwoont met iemand anders.

Hoe?

Om wettelijk te kunnen samenwonen moet u een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen aan de hand van een schriftelijke verklaring die u geeft aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeenschappelijke woonplaats. U krijgt een ontvangstbewijs. De verklaring bevat:

  • datum van de verklaring
  • naam, voornamen, geboorteplaats, geboortedatum en handtekening van beide partijen
  • gemeenschappelijke woonplaats
  • vermelding van de wil van beide partijen om wettelijk samen te wonen
  • vermelding dat beide partijen vooraf kennis hebben genomen van de artikelen 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek dat het statuut van de wettelijke samenwoning regelt
  • verwijzing naar het eventuele “samenlevingscontract” dat vooraf door een notaris opgesteld is.

Samenwonenden kunnen specifieke aspecten van het samenwonen in een samenlevingscontract regelen. Dit is echter niet verplicht. Alvorens dit contract bij de burgerlijke stand af te geven, moet u het door een notaris laten bekrachtigen.

Wat meebrengen?

  • de identiteitskaarten van beide kandidaten.

Regelgeving

artikelen 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek

Verwante producten

Deze data komt uit de Interbestuurlijke Producten- en Dienstencatalogus (IPDC) van de Vlaamse overheid. Gemeente Destelbergen is niet aansprakelijk voor eventuele foute of verouderde informatie.
Loket burger
Dendermondesteenweg 430
(Gemeentehuis Destelbergen)
9070 Destelbergen
09 228 33 09
Loket burger vandaag open van 16u00 tot 19u00.
Javascript is required to view this map.